We voldoen aan de AVG.
Wat houdt dat in?

Het is officieel: Billetto voldoet aan de nieuwe privacywet (AVG).


Je vraagt je misschien af wat dit betekent. Laten we eens kijken naar de belangrijkste onderdelen.


Wat is de AVG (GDPR)?

“AVG” is een afkorting van Algemene verordening gegevensbescherming (in het Engels GDPR, General Data Protection Regulation) en deze is opgesteld om de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren en te stroomlijnen met die van andere landen in Europa. Deze privacywet treedt op 25 mei 2018 in werking.


Kort gezegd schrijft de AVG voor dat bedrijven (zoals Billetto) specifieke maatregelen moeten nemen om de persoonsgegevens van inwoners van de EU, die zij verwerken, op een veilige manier te bewaren en dat zij deze gegevens overeenkomstig de wet gebruiken.


De AVG beschermt de consumenten ook beter en geeft hen meer beslissingsbevoegdheid over hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt.


Op wie is het van toepassing?

Zowat iedereen die iets te maken heeft met de persoonsgegevens van inwoners van de EU. Als je een inwoner van de EU bent of persoonsgegevens van inwoners van de EU behandelt, dan is de AVG op jou van toepassing. Simpel, toch?


Wat is er veranderd?

Welnu, deze nieuwe privacy-wet is zeker niet de eerste die de bescherming van persoonsgegevens reguleert. Dus wat is nu het verschil? In het kort:


 • De inwoners van de EU...
  • ... hebben nieuwe rechten om toegang te krijgen tot de gegevens die bedrijven over hen hebben opgeslagen.
  • ... kunnen bedrijven vragen om hun gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

 • Bedrijven...
  • ... moeten extra maatregelen nemen om persoonsgegevens nog veiliger op te slaan en te beheren.
  • ... moeten bepaalde instanties op de hoogte stellen (zoals de ICO) in het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging.
  • ... moeten personen duidelijk om toestemming vragen om bepaalde gegevens over hen te verwerken.
  • ... betalen boetes als ze niet aan een van de bovenstaande eisen voldoen.

Wat doet Billetto?

We doen het volgende om te voldoen aan de AVG:


 1. We hebben extra maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken te beschermen.
 2. We hebben processen in werking gezet om ervoor te zorgen dat Billetto-organisatoren van evenementen en onze servicepartners aan de AVG voldoen.
 3. We werken aan upgrades en tools waarmee organisatoren van evenementen op Billetto hun verplichtingen t.a.v. de AVG beter kunnen nakomen. Zaken zoals een verbetering van de toestemmingsformulieren, de mogelijkheid om het eigen privacy- en restitutiebeleid te uploaden enz.
 4. We hebben "My Data" pagina opgesteld zodat iedereen heel eenvoudig en duidelijk kan zien welke gegevens wij van hen hebben ... en om deze te verwijderen, als men dat wil.
 5. We hebben heel veel juridische documenten aangepast.

De rol van Billetto bij het verwerken van gegevens

AVG definieert twee "rollen" als het gaat om de verwerking van persoonlijke gegevens:


 • Gegevensbeheerder bepaalt hoe en met welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt..
 • Gegevensverwerker verwerkt de gegevens namens de gegevensbeheerder.

Waar Billetto persoonsgegevens verzamelt van organisatoren en deelnemers die zich voor onze diensten registreren, zijn wij de Gegevensbeheerder. We kunnen dergelijke gegevens gebruiken voor analyse, verbetering van ons platform en het geven van aanbevelingen voor evenementen.


Waar Billetto gegevens verzamelt namens de organisator, zoals wanneer zij tijdens het aankopen van een ticket extra vragen stellen, zijn wij de gegevensverwerker.


Omdat we dezelfde gegevens kunnen verwerken voor onze eigen behoeften en die van de organisator, kunnen we een dubbele rol (en verschillende verplichtingen) hebben als zowel Gegevensbeheerder en Gegevensverwerker.


Wat moeten organisatoren van evenementen doen?

Als u Billetto gebruikt om evenementen aan te maken en te beheren, moet u een paar dingen weten.


U bent een Gegevensbeheerder

In situaties waarin u beslist welke gegevens moeten worden verzameld over uw deelnemers en hoe u deze kunt gebruiken, bent u de Gegevensbeheerder. In die gevallen is Billetto de Gegevensverwerker. Wij verzamelen en verwerken die gegevens namens u.


Als Gegevensbeheerder moet u voldoen aan de AVG bij het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens. Meer specifiek...


De 6 beginselen inzake gegevensbescherming

Gegevens die je via Billetto van je bezoekers verzamelt, moeten aan de volgende beginselen voldoen:


1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie. Zorg ervoor dat je een wettelijke basis hebt voor het verzamelen van deze gegevens (zoals het vragen om duidelijke, uitdrukkelijke toestemming aan de persoon). Wees heel duidelijk over welke gegevens je verzamelt en waarvoor (beschrijf dit bijvoorbeeld in je privacy-beleid).


2. Beperking van het doel. Gebruik die gegevens alleen voor het aangegeven doel en voor niets anders.


3. Beperking van het aantal gegevens. Verzamel niet meer gegevens dan je absoluut nodig hebt.


4. Nauwkeurigheid. Zorg ervoor dat de gegevens altijd kloppen en reageer op alle verzoeken van je klanten om gegevens te veranderen of te verwijderen.


5. Beperking van de opslag van gegevens. Bewaar geen gegevens die je niet langer nodig hebt.


6. Integriteit & vertrouwelijkheid. Verwerk deze gegevens op een veilige manier en voorkom misbruik.


Welke rechten heb bezoekers van evenementen?

Inwoners van de EU die gebruik maken van Billetto om evenementen bij te wonen, hebben het recht om Billetto (of de organisator) te vragen:


 • of ze hun persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen, kunnen inzien.
 • of Billetto foute gegevens over hen wil corrigeren.
 • om hen te “wissen” door het verwijderen van de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.

Billetto en organisatoren van evenementen moeten deze gegevens uiterlijk één maand na je eerste aanvraag laten zien.


Als je een geregistreerde gebruiker bent, kun je ook "My Data" pagina bezoeken om direct een deel van de gegevens die we hebben opgeslagen te bekijken en eventueel direct te verwijderen.


Disclaimer (of het onderdeel “Wij zijn geen advocaten”)

We hebben bovenstaande tekst opgesteld om iedereen die Billetto gebruikt duidelijk te maken wat voor consequenties de AVG heeft. Het is alleen bedoeld om je te informeren en kan niet worden beschouwd als een juridisch advies.