Skip to main content
Event ended - Missed this event? Check out these other events happening soon Looking for the details about the previous event, just scroll down.

Shortcuts

Loading...

 
 

Loading...

 
 

Hot events

Loading...

 
 

Nearby events

.

Event ended

.

From Free

Location

Date

Mar 01 2018 19:30 - 21:30
Billetto Peace of Mind
Book with confidence: Billetto guarantees refunds for cancelled events, ensuring your peace of mind. Learn more
Payment methods accepted:

Description

Channah Zwiep Memorial Symposium

In memoriam van Channah Zwiep (10 november 1962- 14 februari 2017) organiseert de Universiteit van Amsterdam, faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen, een symposium over seksualiteit. Seksualiteit en seksuele opvoeding waren de onderwijs en onderzoeksthema’s waarmee Channah zich succesvol mee bezig heeft gehouden. Om haar en haar werk te blijven eren zal dit Channah Zwiep Memorial Symposium jaarlijks georganiseerd worden. In deze eerste jaargang zal het symposium gericht zijn op het thema Seksuele opvoeding en ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking.

Seksualiteit krijgt helaas veel negatieve aandacht binnen de media. Dit is deels natuurlijk terecht. Seksueel misbruik en geweld mag niet getolereerd worden! Er blijft echter ook een kant van seksualiteit onderbelicht, zeker ook in de opvoeding voor kinderen en jongeren. Namelijk de leuke kant van seks!

Iedereen krijgt te maken met seksualiteit. Kinderen, jongeren, volwassenen, en dus ook jongeren met een verstandelijke beperking. Met dit symposium willen wij, met een positieve insteek, ingaan op seksualiteit en seksuele opvoeding bij jongeren met een verstandelijke beperking. Met deze positieve insteek sluiten wij aan bij een initiatief van een landelijk platform ‘ De maand van de leuke seks’. Kijk op www.maandvandeleukeseks.nl voor meer informatie

Studenten Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam kunnen na bijwonen van deze lezing een colloquium punt krijgen.

Spreker 1:
Willy van Berlo, van de Rutgers stichting, zal in haar presentatie ingaan op de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, en hoe er bij de doelgroep onderzoek kan worden gedaan.

Willy van Berlo was tot voor kort programma coördinator Zorg bij Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit. Ze heeft diverse onderzoeken gedaan naar omvang, kenmerken en achtergronden van seksuele grensoverschrijding/seksueel geweld bij verschillende groepen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze betrokken geweest bij de ontwikkeling van programma’s en interventies om de seksuele gezondheid van kwetsbare groepen te bevorderen.

Spreker 2:
Dilana Schaafsma, van de Fontys Hogeschool, houdt zich sinds 2009 bezig met het onderwerp seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Met haar onderzoek wil Dilana Schaafsma op de lange termijn de seksuele gezondheid van jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking verbeteren. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar bestaande seksuele voorlichtingsprogramma’s voor mensen met een verstandelijke beperking, ze heeft met doelgroep zelf over het onderwerp gesproken en heeft onderzocht waarom begeleiders wel of niet seksuele voorlichting geven. In 2013 is ze op dit onderwerp gepromoveerd.

Op dit moment is haar onderzoek vooral gericht op relatievorming en daten. Mensen met een verstandelijke beperking ervaren veel problemen met het vinden, aangaan en onderhouden van relaties. Sociale netwerken zijn vaak klein en bestaan grotendeels uit zorgprofessionals en familieleden. Eenzaamheid komt dan ook vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder een beperking. Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan? En hoe kunnen wij mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het aangaan van betekenisvolle relaties? Dit en meer zal aan bod komen in haar presentatie.

Spreker 3:
Christel van der Horst, van de BlikOpeners en FABRIEK69, zal dieper in gaan op de vraag: Waarom is het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking veel te leren over leuke seks? En hoe kun je daar als professional vorm en inhoud aan geven.

Christel van der Horst is mede eigenaar van deBlikOpeners en de coöperatie FABRIEK69. Zij geeft daarbij advies en training over relaties intimiteit en seksualiteit binnen zorg welzijn en onderwijs. Daarnaast is zij centrale aandachtfunctionaris relaties intimiteit en seksualiteit binnen Bartimeus.


Organisatie
Dit symposium is georganiseerd door de masterstudenten PJO: Sterre van den Berg, Josje Bouhuijzen, Marijke Huijzer-Engbrenghof, Annette Maas & Rosanne Meyer
In samenwerking met dr. Henny Bos

Organiser

Dit profiel is van een groep studenten van de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de UvA.

Venue

UvA Roeterseilandcampus A1.02, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

FAQ

 • I have not received my ticket via email. What should I do?

  The first thing to do is check your spam/junk filters and inboxes. Your tickets were sent as an attachment and can be thought of as spam by some email services. Alternatively, you can always find your tickets in your Billetto account that you can access in the browsers or the dedicated Billetto app. For more help with this, read here.

 • I wish to cancel my ticket and receive a refund. What should I do?

  The approval of refunds is entirely at the event organiser’s discretion, and you should get in contact with the event organiser to discuss what options are available to you. To get in touch with the event organiser, simply reply to your order confirmation email or use the "Contact organiser" form on the organiser's profile. For more help with this, read here.

 • I have registered on the waiting list, what happens now?

  If more tickets become available you will be notified (by email) amongst others who have joined the list. Purchasing is on a first-come first-serve basis. For more information, read here.

 • Where do I find a link to an online event?

  Check your order confirmation page or order confirmation email. Usually, the organiser of the event provides the details in the order confirmation email or they might send you a follow-up email with a link to their online event. You might also want to read the event description on Billetto where an event organiser should describe how to join the event online. For more information on this, read here.

 • What is refund protection and why would I need it?

  Refund Protection provides you with the assurance that if unforeseen and unavoidable circumstances interfere with your ability to attend an event you can claim a refund. For more information on this, read here.

Ontdek meer