Training Privacy Bewustwording

12 Dec 2018 15:00 - 17:30

Stichting Proloog, Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden

Wat kun je verwachten tijdens deze training?
De training duurt 2 tot 2,5 uur en wordt verzorgd door een externe dienstverlener (Brin). Deze training is door Brin speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en is bestemd voor alle medewerkers in het onderwijs. Tijdens de training wordt een aanzet gegeven naar een privacy bewuste cultuur in de schoolorganisatie. Als medewerker moet je weten wat er speelt en wat je zelf kunt doen. Doel is om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van:

  • Het identificeren van en omgaan met persoonlijke informatie;
  • Het op de juiste wijze afhandelen en het melden van mogelijke privacy incidenten voordat ze leiden tot gegevensbreuken

Met een mix van instrumenten wordt in deze training de basis van bewustwording naar verantwoording gelegd. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste aspecten van de privacywetgeving. Vervolgens gaan we in groepjes verschillende cases uitwerken rondom de volgende thema’s:

  • Menselijke invloed
  • Handhaving en monitoring
  • Verantwoordelijkheid
  • Wetgeving
  • Eigen privacy

Training Privacy Bewustwording

Niet Beschikbaar