Masterclass Pleiten (1/3)

16 Feb 2018 13:00 - 17:00

The Student Hotel Eindhoven, Stationsweg 1, 5611 AA Eindhoven

MASTERCLASS PLEITEN 16 FEBRUARI 2017 (1 VAN 3)

Een eenmalige kans om je basiskennis omtrent pleiten bij te schaven en/of je pleitvaardigheden te oefenen, testen, en de fijne kneepjes van het vak te leren. Say what? Yes, je kunt je vanaf nu inschrijven voor een minicursus en/of masterclass pleiten, georganiseerd door Meester Leonie.

Wanneer:

Er worden 2 minicursussen pleiten georganiseerd: op 16 februari en op 23 februari van 10.00 uur tot 11.30 uur. Op dezelfde dagen én op 2 maart worden 3 masterclasses georganiseerd van 13.00 uur tot 17.00 uur met aansluitend een borrel.

Voor wie:

De twee minicursussen (70 personen per minicursus) zijn toegankelijk voor iedereen en zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in pleiten.

Voor de masterclasses (12 personen per masterclass) geldt dat laatste uiteraard ook, maar is deelname opgesplitst naar opleiding.

LET OP!!!

Masterclass 16 februari (1/3): toegankelijk voor MBO en 1e en 2e klas HBO (rechten)

Masterclass 23 februari (2/3): toegankelijk voor 3e en 4e klas HBO, 1e en 2e jaars WO (rechten)

Masterclass 2 maart (3/3): toegankelijk voor 3e jaars WO, Masterstudenten en afgestudeerden (rechten)

Wat:

Minicursus:

Iedere deelnemer krijgt per mail van tevoren een geanonimiseerde strafzaak toegestuurd. Deze strafzaak is de basis voor de minicursus. Behalve het op voorhand doorlezen van dit dossier wordt van de deelnemers niets verwacht.

Het volgende komt o.a. aan bod:

Welk doel dient een pleidooi? Wat dient in het pleidooi naar voren te worden gebracht? Hoe bouw je een pleidooi op? Hoe er een kop en een staart aan te geven? Welke structuur geeft je aan een pleidooi? Waartegen voer je verweer en waartegen juist niet? Hoe te overtuigen? Hoe de argumenten te formuleren? Hoe om te gaan met de tegenargumenten? Wat is de rol van de pleitnota? Aan welke vereisten dient een pleitnota te voldoen? Hoe de pleitnota vorm te geven? Hoe een pleidooi te presenteren (stem, houding, etc.)?

Masterclass:

Vervolg op de minicursus. Het volgen van de minicursus voorafgaand aan de masterclass is niet verplicht maar is wel aan te raden omdat je op deze manier het maximale uit de masterclass haalt. Ook hier geldt dat een op voorhand aan de deelnemers opgestuurde geanonimiseerde strafzaak de basis is.

De masterclass betreft een besloten bijeenkomst waarin de slechts 12 deelnemers zelf actief aan de slag gaan met dit strafdossier. Ter plekke worden de deelnemers verdeeld in 2 groepen: 6 Officieren van Justitie en 6 advocaten. Iedereen dient een laptop mee te nemen waarop ter plekke een pleitnota geschreven kan worden. Als papier je voorkeur heeft kan dat natuurlijk ook; hier zal voor worden gezorgd. Er worden 6 zittingen nagespeeld; iedereen komt aan de beurt. Na afloop krijgt iedere deelnemer persoonlijke feedback van zowel de groep als ondergetekende. Ik zal zelf ook mijn pleitnota voordragen waarmee ik in november de pleitwedstrijden gewonnen heb.

Gedurende de masterclass wordt er voor koffie, thee, water, frisdrank en sappen gezorgd, en bovendien krijgt iedere deelnemer 4 snacks om de moed erin te houden :). Tijdens de borrel is het eerste drankje van mij, en tot slot ontvangt iedere deelnemer na afloop van de masterclass een certificaat van deelname.

Planning:

- 13.00-13.15u: welkom, introductie

- 13.15-14.15u: opstellen pleitnota

- 14.15-14.30u: pauze

-14.30-16.45u: pleiten (5 min OvJ, 5 min adv, 1 min repliek, 1 min dupliek, 5 min feedback)

- 16.45-17.00u: eigen pleitnota voordragen + afsluiting

- 17.00u - ???: borrel

Kosten en aanmelding

Deelname aan de minicursus kost € 15,- excl servicekosten (incl btw). Deelname aan de masterclass kost € 75,- excl servicekosten (incl btw). Let op!!! De minicursussen zijn toegankelijk voor iedereen, voor de masterclasses geldt dat niet. Zie hierboven onder "Voor wie". Let goed op dat je je voor het juiste evenement en de juiste datum aanmeldt! De tekst die je nu leest betreft de tekst behorende bij de 1e masterclass op 16 februari 2018; deze is alleen toegankelijk voor MBO, 1e en 2e-jaars HBO-studenten (rechten).

Vragen? Stuur een mailtje naar leonie@meesterleonie.nl.

Tot snel!


Ticket

Niet Beschikbaar