Algemene Ledenvergadering

24 Feb 2018 19:00 - 21:00

d’Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46, 5151 GL Drunen


Tijdens deze vergadering legt het (dagelijks) bestuur, het andere bestuursorgaan binnen de vereniging, verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen. Ten eerste is het bestuur belast met de verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar, dit is het zogenaamde jaarverslag. Daarnaast dient de penningmeester (namens het bestuur) verantwoording af te leggen over de financiële stand van zaken, dit is het financiële verslag.

Lid

Niet Beschikbaar