.

01 Mar 2018 19:30 - 21:30

UvA Roeterseilandcampus A1.02, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Channah Zwiep Memorial Symposium

In memoriam van Channah Zwiep (10 november 1962- 14 februari 2017) organiseert de Universiteit van Amsterdam, faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen, een symposium over seksualiteit. Seksualiteit en seksuele opvoeding waren de onderwijs en onderzoeksthema’s waarmee Channah zich succesvol mee bezig heeft gehouden. Om haar en haar werk te blijven eren zal dit Channah Zwiep Memorial Symposium jaarlijks georganiseerd worden. In deze eerste jaargang zal het symposium gericht zijn op het thema Seksuele opvoeding en ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking.

Seksualiteit krijgt helaas veel negatieve aandacht binnen de media. Dit is deels natuurlijk terecht. Seksueel misbruik en geweld mag niet getolereerd worden! Er blijft echter ook een kant van seksualiteit onderbelicht, zeker ook in de opvoeding voor kinderen en jongeren. Namelijk de leuke kant van seks!

Iedereen krijgt te maken met seksualiteit. Kinderen, jongeren, volwassenen, en dus ook jongeren met een verstandelijke beperking. Met dit symposium willen wij, met een positieve insteek, ingaan op seksualiteit en seksuele opvoeding bij jongeren met een verstandelijke beperking. Met deze positieve insteek sluiten wij aan bij een initiatief van een landelijk platform ‘ De maand van de leuke seks’. Kijk op www.maandvandeleukeseks.nl voor meer informatie

Studenten Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam kunnen na bijwonen van deze lezing een colloquium punt krijgen.

Spreker 1:
Willy van Berlo, van de Rutgers stichting, zal in haar presentatie ingaan op de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, en hoe er bij de doelgroep onderzoek kan worden gedaan.

Willy van Berlo was tot voor kort programma coördinator Zorg bij Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit. Ze heeft diverse onderzoeken gedaan naar omvang, kenmerken en achtergronden van seksuele grensoverschrijding/seksueel geweld bij verschillende groepen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze betrokken geweest bij de ontwikkeling van programma’s en interventies om de seksuele gezondheid van kwetsbare groepen te bevorderen.

Spreker 2:
Dilana Schaafsma, van de Fontys Hogeschool, houdt zich sinds 2009 bezig met het onderwerp seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. Met haar onderzoek wil Dilana Schaafsma op de lange termijn de seksuele gezondheid van jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking verbeteren. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar bestaande seksuele voorlichtingsprogramma’s voor mensen met een verstandelijke beperking, ze heeft met doelgroep zelf over het onderwerp gesproken en heeft onderzocht waarom begeleiders wel of niet seksuele voorlichting geven. In 2013 is ze op dit onderwerp gepromoveerd.

Op dit moment is haar onderzoek vooral gericht op relatievorming en daten. Mensen met een verstandelijke beperking ervaren veel problemen met het vinden, aangaan en onderhouden van relaties. Sociale netwerken zijn vaak klein en bestaan grotendeels uit zorgprofessionals en familieleden. Eenzaamheid komt dan ook vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder een beperking. Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan? En hoe kunnen wij mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het aangaan van betekenisvolle relaties? Dit en meer zal aan bod komen in haar presentatie.

Spreker 3:
Christel van der Horst, van de BlikOpeners en FABRIEK69, zal dieper in gaan op de vraag: Waarom is het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking veel te leren over leuke seks? En hoe kun je daar als professional vorm en inhoud aan geven.

Christel van der Horst is mede eigenaar van deBlikOpeners en de coöperatie FABRIEK69. Zij geeft daarbij advies en training over relaties intimiteit en seksualiteit binnen zorg welzijn en onderwijs. Daarnaast is zij centrale aandachtfunctionaris relaties intimiteit en seksualiteit binnen Bartimeus.


Organisatie
Dit symposium is georganiseerd door de masterstudenten PJO: Sterre van den Berg, Josje Bouhuijzen, Marijke Huijzer-Engbrenghof, Annette Maas & Rosanne Meyer
In samenwerking met dr. Henny Bos

Gratis ticket

Niet Beschikbaar